Poprawa, jakiej można spodziewać się u pacjentów w trakcie leczenia jest określana w oparciu o iloraz szans. Kuracja może nie być tak samo korzystna dla wszystkich pacjentów. NeuroAiD jako wsparcie rekonwalescencji po udarze zwiększa o 63% szanse pacjentów na osiągnięcie funkcjonalnej samodzielności po trzymiesięcznym okresie leczenia. Średnia poprawa w zakresie funkcji motorycznych jest o 20% bardziej widoczna w przypadku grup przyjmujących lek niż u osób otrzymujących placebo, przy czym stopień poprawy stanu zdrowia pacjentów może się różnić pomiędzy indywidualnymi przypadkami.