Badania skuteczności leku były prowadzone w populacji azjatyckiej. Czy będzie on także skuteczny w leczeniu mieszkańców Zachodu?

By |2019-01-07T14:29:52+00:007 stycznia, 2019||

Niektóre badania były prowadzone w grupie pacjentów pochodzenia irańskiego i są to przedstawiciele rasy kaukaskiej. W 2018 r. opublikowano wyniki badania BRAINS, w którym sprawdzono bezpieczeństwo i skuteczność preparatu MLC901 w leczeniu dorosłych pacjentów z urazowym uszkodzeniu mózgu o stopniu ciężkości od łagodnego do umiarkowanego. Badanie prowadzono w Auckland (Nowa Zelandia) na grupie pacjentów rasy [...]

Czy NeuroAiD wykazuje działanie u pacjentów, u których epizod udarowy wystąpił rok przed podjęciem leczenia?

By |2019-01-07T14:28:52+00:007 stycznia, 2019||

Badania kliniczne obejmowały pacjentów, u których czas pomiędzy wystąpieniem udaru a podjęciem leczenia mieścił się w przedziale od jednego tygodnia do sześciu miesięcy. Poza pojedynczymi doniesieniami o pacjentach, których poddano leczeniu po upływie dwóch lat od wystąpienia udaru, a u których uzyskano bardzo dobre wyniki leczenia, nie ma w opublikowanych badaniach systematycznych analiz takich przypadków.

Czy terapia ta stanowi podstawowe leczenie poudarowe?

By |2019-01-07T14:28:23+00:007 stycznia, 2019||

Kuracja preparatem NeuroAiD stanowi leczenie dodatkowe. Standardowe leczenie poudarowe jest zalecenia przez lekarza i kuracja NeuroAiD nie powinna być stosowana jako terapia zastępcza wobec takiego leczenia. NeuroAiD należy stosować w celu zwiększenia szans pacjenta na pełną rekonwalescencje po udarze.

Jak wypada NeuroAiD w porównaniu z innymi lekami przepisywanymi pacjentom poudarowym?

By |2019-01-07T14:27:59+00:007 stycznia, 2019||

Pacjenci udarowi przyjmują kilka leków, które mają za zadanie przeciwdziałać wystąpieniu udaru wtórnego. Substancje te wpływają na czynniki krzepnięcia krwi, obniżenie poziomu cholesterolu czy regulację ciśnienia krwi, itp. Działanie NeuroAiD jest nakierowane na wspieranie poprawy w zakresie funkcji neurologicznych u pacjentów udarowych, dlatego lek powinien być stosowany jako uzupełnienie kuracji podstawowej.

Działanie NeuroAiD jest zbyt dobre, by mogło być prawdziwe.

By |2019-01-07T14:26:50+00:007 stycznia, 2019||

Dane zostały zawarte w pełnym podsumowaniu wszystkich badań nad preparatem NeuroAiD oraz raportów. Nie zatajono żadnych negatywnych działań leku. Dodatkowo dane te pochodzą z badań klinicznych o niskim ryzyku błędów systematycznych. W rzeczywistości badania nie wykazały niczego innego poza tym, czego spodziewano się od leczenia – korzyści mierzone ilorazem szans, zmniejszenie ryzyka i średnie różnice [...]

Jak dużą poprawę po udarze uda mi się osiągnąć w przypadku przyjmowania NeuroAiD?

By |2019-01-07T14:25:24+00:007 stycznia, 2019||

Poprawa, jakiej można spodziewać się u pacjentów w trakcie leczenia jest określana w oparciu o iloraz szans. Kuracja może nie być tak samo korzystna dla wszystkich pacjentów. NeuroAiD jako wsparcie rekonwalescencji po udarze zwiększa o 63% szanse pacjentów na osiągnięcie funkcjonalnej samodzielności po trzymiesięcznym okresie leczenia. Średnia poprawa w zakresie funkcji motorycznych jest o 20% [...]

Jak dużą poprawę (w zakresie mowy, funkcji poznawczych, motoryki) można osiągnąć przyjmując NeuroAiD?

By |2019-01-07T14:24:52+00:007 stycznia, 2019||

Indywidualna odpowiedź na leczenie byłaby trudna do oszacowania, ponieważ proces powrotu do zdrowia różni się u każdego z pacjentów i zależy od wielu czynników, takich jak ciężkość udaru oraz charakterystyka pacjenta (wiek, choroby współistniejące). Dane z niezależnych badań pokazują jednak, że pacjenci, którym podawano NeuroAiD mają 2,4 razy większe szanse na osiągnięcie całkowitej lub częściowej [...]

W jaki sposób NeuroAiD wspiera rekonwalescencję po udarze? Jaki jest mechanizm działania preparatu?

By |2019-01-07T14:24:03+00:007 stycznia, 2019||

NeuroAiD tworzy w mózgu warunki sprzyjające rekonwalescencji po udarze. Mówiąc dokładniej, preparat zwiększa możliwości produkcji nowych neuronów mózgowych oraz liczbę połączeń pomiędzy nimi poprzez stymulowanie wytwarzania dendrytów i synaps. Dodatkowo, poza wspomnianymi cechami, NeuroAiD wykazuje właściwości ochronne w środowisku uszkodzenia mózgu, jakim jest udar. Lek składa się z dziewięciu różnych składników pochodzenia naturalnego i bardzo [...]

Jak szybko pacjent zauważy efekty leczenia preparatem NeuroAiD?

By |2019-01-07T14:23:41+00:007 stycznia, 2019||

Odpowiedź na leczenie NeuroAiD będzie uzależniona od wielu czynników, takich jak ciężkość udaru, wiek pacjenta, płeć i czas, jaki upłynął pomiędzy wystąpieniem epizodu udarowego a rozpoczęciem leczenia. U pacjentów z gorszym rokowaniem efekty leczenia można za to dostrzec już po trzech miesiącach leczenia. Venketasubramanian i in.; Cerebrovasc Dis 2017;43:36–42

Przejdź do góry