Ze względu na ochronę danych osobowych (RODO) nie jeśteśmy w stanie przy każdym opisie podawać nazwiska lekarzy lub pacjentów.

W razie pytań prosimy o kontakt.

Konferencja: Jak chronić i stymulować mózg? NeuroAiD

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem konferencji on-line pt. „Jak chronić i stymulować mózg? NeuroAiD™”.

Opis przypadku 1

Pacjent lat 57 pracownik fizyczny, murarz spadł z rusztowania z wysokości 5 metrów doznając urazu czaszkowo-mózgowego.

Po przewiezieniu pacjenta do szpitala i konsultacji neurologicznej zlecono wykonanie TK głowy. W badaniu stwierdzono krwiak pourazowy obrzękiem mózgu.

Przez pierwsze 2 tygodnie przebywał nieprzytomny w oddziale Intensywnej terapii.

Pacjent został wypisany z oddziału Intensywnej terapii do oddziału rehabilitacji jako pacjent przytomny , w podstawowym kontakcie słownym, choć spowolniały z widocznymi zaburzeniami funkcji poznawczych.

W 2 tygodniu od doznania urazu zastosowano suplement NeuroAiD w dawce 2 kapsułki 3 razy dziennie, przez co pacjent uzyskał wyraźną poprawę funkcji pamięci, oraz mowy.

Połączenie motywacji pacjenta, rehabilitacji oraz stosowanie suplementu NeuroAiD

Pacjent mógł wrócić wciągu 12 miesięcy do czynnej pracy zawodowej.

Przypadek opisany przez 

dr n. med.
Specjalista Neurolog

Opis przypadku 2

72-letni mężczyzna, w przeszłości dziennikarz sportowy, zgłosił się wraz z Żoną do neurologa z powodu częstych problemów z pamięcią.

Podczas wizyty lekarskiej okazało się jak duże są problemy z uzyskaniem informacji od pacjenta. Pacjent wydawał się nieobecny, odpowiadał nielogicznie na zadawane pytania, np.: nie potrafił powiedzieć gdzie w tej chwili się znajduje. Mylił imiona swoich córek, Żony nie pamiętała.

Z relacji Żony wynika, że problemy z pamięcią zaczęły się u jej Męża dużo wcześniej, jeszcze w czasie gdy był czynny zawodowo, a więc przynajmniej 10 lat wcześniej. Zdarzało się że zapominał o sprawach zawodowych, wizycie u lekarza. Tłumaczył to że żyje w ciągłym stresie i presji otoczenia w pracy. Co przekłada się na zwyczajne zapominanie.

Żona zauważyła że coraz częściej brakuje mu słów w czasie rozmowy, relacji z wydarzeń w których uczestniczył. Gdy narastał lęk unikał dłuższych wypowiedzi.

Żona zauważyła że zmienił swoje nawyki żywieniowe, oznaczało to to że mąż zamawiał jedzenie na telefon. Wnuk zauważył, że dziadek nie potrafił uruchomić piekarnika aby podgrzać wnukom lasagne. Podobnie było z telefonem i płytą gazową

Po przeprowadzeniu diagnostyki -rozpoznano chorobę Alzhemiera

Włączono dostępne leczenie poprawiające funkcje poznawcze, które stosowano przez rok.

Niestety pamięć cały czas się pogarszała

Neurolog prowadzący zlecił terapię próbną suplementem NeuroAiD, który działa neuroregeneracyjne i neuroprotekcyjne. Celem zastosowania terapii było uzyskanie maksymalne spowolnienia procesu neurodegeneracyjnego.

NeuroAiD zastosowano przez okres 3 miesięcy w dawce 3 razy dziennie po 2 kapsułki.

Podczas terapii nie zaobserwowano postępowania objawów.

Po 6 miesiącach wykonano kontrolne badanie neuropsychologiczne, które wykazało porównywalny stan funkcji poznawczych. Chory nadal pozostaje pod stałą opieką.

Przypadek opisany przez 

dr n. med.
Specjalista Neurolog

Opis przypadku 3 (uraz czaszkowo-mózgowy)

26-letni mężczyzna, motocyklista, po wypadku komunikacyjnym, w wyniku którego doznał urazu wielonarządowego, w tym czaszkowo-mózgowego.

Wypadek miał miejsce w centrum miasta, kierowca samochodu wymusił pierwszeństwo. Pacjent został wyrzucony z motocykla, przekoziołkował na pobocze, nie dawał oznak życia. W wyniku szybkiej akcji reanimacyjnej wykonanej przez innych kierowców, jeszcze przed przyjazdem karetki pogotowia ratunkowego, udało się przywrócić mu funkcje życiowe.

W szpitalu wykonano badania obrazowe, które wykazały krwiaka podtwardówkowego nad prawą półkulą, krwawienie podpajęczynówkowe i stłuczenie krwotoczne obu płatów czołowych. Ponadto chory miał liczne złamania żeber, uraz śledziony i odmę opłucnową.

Wykonano operację usunięcia krwiaka przymózgowego i rozerwanej śledziony. Pacjent pozostawał w śpiączce farmakologicznej przez następne 3 tygodnie. Rozpoczęto stopniowe wybudzanie chorego, jednak mężczyzna nie reagował na otoczenie. Oczy miał zamknięte, zauważalne były ruchy gałek ocznych, źrenice były wąskie, ale reagowały na światło. Zarówno ręce jak i nogi pozostawały bezwładne i wiotkie. Cały czas przebywał w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, oddychał przez rurkę tracheostomijną, jednak po kolejnych 3 tygodniach braku reakcji na otoczenie zdecydowano o przeniesieniu chorego do Oddziału Neurologii. Tam rozpoczęto rehabilitację stymulując wszystkie zmysły chorego i wykonując ćwiczenia bierne.

Cały czas chory otrzymywał leki poprawiające metabolizm komórek nerwowych, które standardowo stosuje się w takich przypadkach. Stan mężczyzny pozostawał bez zmian przez kolejne 2 tygodnie, chociaż zauważono stopniowy wzrost napięcia mięśniowego zwłaszcza po stronie lewej. Zdecydowano o przeniesieniu chorego do ośrodka rehabilitacyjnego, wykonując wcześniej kontrolne badanie TK głowy, które ujawniło obszary uszkodzenia w obu płatach czołowych po przebytym krwawieniu.

W nowym miejscu pacjent zareagował wzrostem ciśnienia krwi i przyspieszonym tętnem. Pojawiły się grymasy twarzy w odpowiedzi na bodźce. Prowadzono intensywną rehabilitację funkcjonalną, jednak przez kolejne 3 tygodnie nie obserwowano poprawy stanu – wręcz przeciwnie – spastyczność wyraźnie narastała powodując zgięciowe ułożenie lewej kończyny górnej i silny wyprost lewej kończyny dolnej.

Neurolog zdecydował o włączeniu preparatu Neuroaid w dawce 3 razy dziennie po 2 kapsułki. Ten sposób dawkowania utrzymywano przez kolejne 3 miesiące. Nie włączano w tym czasie innych leków, poza dwukrotną antybiotykoterapią z powodu infekcji dróg moczowych.

Po 6 tygodniach intensywnej rehabilitacji połączonej z leczeniem preparatem Neuroaid zaobserwowano pierwsze efekty. Pacjent zaczął spontanicznie otwierać oczy, a wkrótce potem wodzić wzrokiem za poruszającymi się osobami. Wyraźnie reagował na dźwięki. Szeroko otwierał oczy i zgrzytał zębami na głos bliskich, w tym również gdy słuchał go przez telefon przykładany mu do ucha. Po 8 tygodniach zaczął porozumiewać się mrugając oczami. Po 9 tygodniach usunięto mu rurkę tracheostomijną i logopeda rozpoczęła żmudną naukę artykulacji. Pojawiły się ruchy prawych kończyn oraz ruchy palców dłoni lewej. Chorego pionizowano, a następnie przystosowano do wózka inwalidzkiego.

Po 12 tygodniach terapii pacjent porozumiewał się wypowiadając logicznie proste zdania, poruszał się na wózku inwalidzkim, wymagał opieki, jednak stan był nieporównywalnie lepszy niż przed 3 miesiącami gdy rozpoczynano terapię Neuraid i intensyfikowano rehabilitację.

Przypadek opisany przez 

dr n. med.

Specjalista Neurolog

Opis przypadku 4 (udar mózgu)

32-letni mężczyzna, górnik, został przywieziony przez karetkę pogotowia ratunkowego z miejsca pracy, z powodu nagłej utraty przytomności, poprzedzonej napadem drgawek.

Dzień wcześniej skarżył się na silny ból głowy, który nie ustąpił po przyjęciu 2 tabletek ibuprofenu. Pacjent czuł się źle ale poszedł do pracy. Wcześniej miewał takie bóle głowy, zwłaszcza przy wzroście ciśnienia krwi, które często osiągały bardzo wysokie wartości nawet 200/100mmHg. Niestety mężczyzna nigdy nie był u kardiologa, nie leczył się, pomimo nadciśnienia tętniczego w rodzinie – cierpiała na to jego matka oraz dwóch braci. Wszyscy mają  wysokie ciśnienie krwi od młodości.

Po konsultacji neurologicznej i wykonaniu tomografii komputerowej głowy, u chorego rozpoznano krwotok śródmózgowy do lewej półkuli mózgu z przebiciem do układu komorowego. Został przyjęty do Oddziału Udarowego gdzie wdrożono leczenie przeciwobrzękowe i obniżające ciśnienie.  Mężczyzna pozostawał przytomny, ale w ograniczonym kontakcie, miał też porażenie prawych kończyn. Niestety w trzeciej dobie pobytu stan chorego pogorszył się i zdecydowano o wykonaniu zabiegu neurochirurgicznego usunięcia krwiaka a następnie założono drenaż zewnętrzny dokomorowy, który usunięto po 4 dniach.

Po 3 tygodniach pobytu w oddziale udarowym stan pacjenta ustabilizował się na tyle, że mógł być przeniesiony do oddziału rehabilitacji neurologicznej, gdzie rozpoczęto intensywną rehabilitację wspomagając pacjenta farmakologicznie preparatami witaminowymi oraz lekami poprawiającymi metabolizm komórek nerwowych i poprawiającymi przepływ mózgowy. Przez pierwsze 2 tygodnie pobytu uzyskano niewielką zmianę stanu sprawności prawych kończyn – utrzymywał się głeboki niedowład, ślad ruchu obręczy barkowej i słabe zgięcie w stawie kolanowym. W 3 tygodniu pobytu do leczenia dołączono Neuraid w dawce 3 razy dziennie po 2 kapsułki. Nie zmieniano poprzedniego leczenia. Neuraid został dołączono do pozostałych leków.

Pacjent był bardzo zmotywowany do terapii, chciał wrócić do domu i pracy. Kontynuował rehabilitację przez kolejne 3 tygodnie pobytu. W momencie opuszczania oddziału rehabilitacji potrafił w odciążeniu zgiąć prawy staw łokciowy i nadgarstek. Kolano i staw łokciowy zginał słabo, nie potrafił samodzielnie chodzić.

Po powrocie do domu kontynuował rehabilitacje i leczenie preparatem Neuraid w niezmienionej dawce, które utrzymywano przez 3 miesiące. W tym czasie prowadzono naukę chodu i dalsze usprawnianie prawych kończyn. Po 3 miesiącach pacjent poruszał się samodzielnie przy pomocy balkonika.

Po 6 miesiącach poruszał się przy pomocy kuli łokciowej. Nie wrócił do pracy na poprzednie stanowisko ale ma zamiar przenieść się do nie wymagającego fizycznej sprawności działu w kopalni, kontynuuje rehabilitację i optymistycznie patrzy w przyszłość.

Przypadek opisany przez 

dr n. med.

Specjalista Neurolog

Opis przypadku 5 (choroba Alzheimera)

68-letnia kobieta, w przeszłości nauczycielka matematyki, zgłosiła się wraz z synem do neurologa z powodu problemów z pamięcią.

W trakcie wizyty lekarz miał duże problemy z uzyskaniem jakichkolwiek informacji od pacjentki – kobieta wydawała się nieobecna, odpowiadała nieadekwatnie na pytania, nie potrafiła podać swojego adresu, nie znała też aktualnej daty. Myliła imiona dzieci, nie pamiętała imion wnucząt. Twierdziła, że czuje się dobrze i chce już iść do domu.

Z relacji syna wynikało, że problemy z pamięcią zaczęły się u jego matki dużo wcześniej, jeszcze w czasie gdy była czynna zawodowo, a więc przynajmniej przed 5 laty. Wówczas zapominała o bieżących sprawach, zakupach, wizytach u dentysty, ale tłumaczyła to stresem i nadmiarem obowiązków w pracy i w opiece nad wnukami. Rodzina zauważyła też że coraz częściej brakuje jej słów w czasie rozmowy, stosowała omówienia zamiast konkretnego słowa. Na fryzjerkę mówiła” „pani od włosów”, unikała dłuższych wypowiedzi, wolała wskazywać przedmioty niż je nazywać. Po czasie zauważono też, że przestała dbać o siebie. Niegdyś bardzo elegancka teraz ubierała wciąż tą samą spódnicę i bluzkę, nie układała też włosów.

Zmieniły się jej nawyki żywieniowe. Właściwie jadła wciąż to samo – kanapki albo owoce, bo nie wymagały podgrzewania. Syn zauważył, że nie potrafiła włączyć piekarnika aby odgrzać wnukom pizzę. W łazience zalegały sterty prania, bo chora nie potrafiła już włączyć pralki.

Długi czas pacjentka broniła się przed wizytą u lekarza, tłumacząc że nic jej nie jest. Gdy rodzina zauważyła gwałtowne i szybkie pogarszanie się stanu pamięci aż do momentu, kiedy obawiali się zostawić chorą samą w domu – zmusili ją do zgłoszenia się do lekarza.

Po przeprowadzeniu diagnostyki – testów neuropsychologicznych i badania rezonansu magnetycznego głowy – rozpoznano u niej chorobę Alzhemiera w stanie średniozaawansowanym.

Włączono dostępne leczenie poprawiające funkcje poznawcze, które stosowano przez następne pół roku. Niestety w tym czasie pamięć znacznie się pogorszyła, pacjentka zaczęła miewać też omamy – widziała swoją zmarłą matkę siedzącą w pokoju na krześle. Upierała się, że odwiedzili ją jej uczniowie, podczas gdy nikogo w domu nie było. Wymagała opieki.

Po wyczerpaniu możliwości dostępnej farmakoterapii prowadzący neurolog zalecił próbę włączenia preparatu Neuroaid, który ma działanie neuroregeneracyjne i neuroprotekcyjne. Celem tego działania było uzyskanie spowolnienia procesu chorobowego, na tyle na ile jest to możliwe.

Neuroaid zastosowano przez okres 3 miesięcy w dawce 3 razy dziennie po 2 kapsułki.

W tym czasie pamięć pozostawała nadal zaburzona, ale stabilna, nie zauważano progresji objawów. Znacznej redukcji uległy omamy. Pojawiały się sporadycznie i nie stanowiły istotnego problemu klinicznego.

Po 6 miesiącach wykonano kontrolne badanie neuropsychologiczne, które wykazało porównywalny stan funkcji poznawczych. Chora pozostawała pod stałą opieką rodziny.

Przypadek opisany przez 

dr n. med.

Specjalista Neurolog

Opis przypadku 6

Pacjentka z zawałem niedokrwiennym lewej półkuli mózgu – masywny niedowład połowiczy prawostronny z ciężkimi, afatycznymi zaburzeniami mowy.

 • Kobieta  39 lat
 • Obudziła się z niedowładem i zaburzeniami mowy
 • Nikotynizm , antykoncepcja w wywiadzie
 • Dotychczas zdrowa, jeden raz rodziła siłami natury

Wypisana z oddziału neurologii na rehabilitację – przytomna, w podstawowym kontakcie słownym zaadaptowana do siedzenia, wypowiadająca pojedyncze słowa.

zastosowano NeuroAiD™ 4 tygodnie po udarze

Po 2 tygodniach
Widoczna poprawa, chora spełnia polecenia, wypowiada proste zdania.
Po 3 tygodniach
Chora rozpoczęła chodzenie z rehabilitantem.
Po 8 tygodniach
Chora samodzielnie zjada posiłki, chodzi o balkoniku.
Po 12 tygodniach
Pacjentka chodzi o kuli łokciowej. Mówi wolno ale pełnymi zdaniami.
Wykonuje proste prace domowe.

Przypadek opisany przez Neurologa

Opis przypadku 7

Pacjent lat 52 spadł z wysokości 4 metrów doznając urazu czaszkowo-mózgowego

 • W wykonanej TK głowy stwierdzono krwotok podpajęczynówkowy pourazowy oraz stłuczenie płatów czołowych z obrzękiem mózgu.
 • Przez pierwsze 3 tygodnie przebywał nieprzytomny na oddziale Intensywnej terapii.

Wypisany do oddziału rehabilitacji przytomny , w podstawowym kontakcie słownym , spowolniały z ciężkimi zaburzeniami funkcji poznawczych, bez niedowładów.

W 6 tygodniu od urazu zastosowano NeuroAiD™ w dawce 3×2 kapsułki dziennie, uzyskując w kolejnych tygodniach wyraźną poprawę funkcji pamięci. Po 6 miesiącach od urazu chory powrócił do pracy zawodowej jako informatyk.

Przypadek opisany przez Neurologa

Opis przypadku 8

Pacjent z krwotokiem śródmózgowym hipertensyjnym

 • Mężczyzna 72 lat
 • nadciśnienie
 • dwa udary krwotoczne w wywiadzie, po obustronnym drenażu zewnętrznym komór w leczeniu krwotoku wewnątrzkomorowego
 • 90% mobilności po 2-3 miesiącach
 • Po nagłym zasłabnięciu początkowo przytomny, z lekkim niedowładem prawej strony ciała, stopniowa utrata przytomności i postępujący niedowład prawostronny od 0 do stopnia 1/5

zastosowanie NeuroAiD™ w terapii wspomagającej po upływie 6,5 tygodnia od udaru

Po 1 tygodniu
Widoczna poprawa, lepszy kontakt z otoczeniem i świadome gesty dłońmi.
Po 1,5 tygodnia
Odzyskanie siły mięśniowej w prawej ręce, pacjent zaczyna się uśmiechać.
Pacjent porusza się samodzielnie, tylko nieznacznie upośledzony chód i mowa.
Po 2,5 tygodniach
Pacjent potrafi siedzieć prosto w wózku inwalidzkim i stać przez 5 minut bez podparcia.
Po 6 tygodniach
Pacjent jest przytomny i współpracujący, potrafi prawidłowo wypowiadać monosylaby.

Przypadek opisany przez Dr Lee Kheng Hin, neurochirurga, Gleneagles Medical Centre, Singapur

Opis przypadku 9

Krwotok śródmózgowy i zawał mózgu w wyniku pęknięcia tętniaka

 • Mężczyzna 64 lat
 • nadciśnienie
 • nałogowy palacz tytoniu
 • Ustępujące drętwienie prawej nogi, lekarz kierujący rozpoznał przemijający atak niedokrwienny i przepisał aspirynę
 • Pęknięcie tętniaka w obszarze rozdwojenia lewej tętnicy środkowej mózgu
 • Stan pacjenta pogorszył się po operacji, postępujące osłabienie siły mięśniowej
 • Afazja globalna

zastosowanie NeuroAiD™ obejmujące trzymiesięczną kurację

Transport powrotny do Anglii po 3 miesiącach od pęknięcia tętniaka

Po 1 miesiącu

Siła mięśniowa w kończynie górnej prawej na poziomie 3+/5, siła mięśniowa w kończynie dolnej prawej na poziomie 2/5.
Pacjent przytomny i współpracujący, pełne rozumienie mowy, posługuje się słowami przy wspomaganiu, okazjonalnie potrafi wypowiadać całe zdania.

Przypadek opisany przez Dr Lee Kheng Hin, neurochirurga, Gleneagles Medical Centre, Singapur

Opis przypadku 10

Pacjent z Urazem Czaszkowo Mózgowym

Łukasz był młodym wysportowanym chłopcem. W 1999 roku został brutalnie pobity, miał wtedy 16 lat. Wskutek pobicia doznał urazu czaszkowo mózgowego z czterokończynowym porażeniem. Przez pierwszy rok walczył o życie w szpitalach. W kolejnych latach stwierdzano u niego postępujący zanik kory mózgowej
i zmniejszoną spastyczność pourazową. Obecnie ma 30 lat i jego stan jest nadal ciężki. Dodatkowo doszły problemy gastryczne, które czasem uniemożliwiają rehabilitację.

Leczenie

Łukasz od kilku lat poddawany jest stałej rehabilitacji. W ostanich lat jego stan mimo, iż stabilny nie rokował żadnych zmian. Łukasz jest poddawany standardowemu leczeniu. W 2013 roku pacjent został poddany terapii NeuroAiD™.

Ocena lekarzy:

Lekarze prowadzący są bardzo zadowoleni z rezultatów. Preparat zrobił dobre wrażenie. Zdecydowana poprawa po włączeniu preparatu NeuroAiD™.

Lekarz prowadzący, neurolog

Opinia rodziny

„Po pierwszym miesiącu stosowania poprawił się stan neurologiczny Łukasza – syn zaczął reagować na otoczenie, zaczął poruszać nogami i rękami. Obecnie po 6 miesiącach terapii Łukasz bardzo dobrze reaguje na polecenia: potrafi wstać, usiąść, odwrócić się w lewą i w prawą stronę. Jest radosny, często się uśmiecha, wykazuje mniejsze napięcie spastyczne, jest dużo bardziej rozluźniony. Bardzo mnie cieszy, że syn wreszcie odzyskał apetyt i prawidłową wagę. Dużej poprawie uległa współpraca z rehabilitantami – czasem słucha już tylko Pani rehabilitantki a nie mamy :), wszystko rozumie, patrzy na zegar kiedy się spóźniam… Łukasz stosuje NeuroAiD™ od 6 miesięcy… jego stan uległ zdecydowaniej poprawie.

Mimo, iż choruje przez ostatnie 14 lat a lekarze uznawali jego stan za nie rokujący nadziei– w ostanim półroczu Łukasz poczynił ogromne postępy. Obecnie potrafi samodzielnie trenować na rotorze ponad godzinę dziennie a jego stan cały czas się poprawia. Przed nami jeszcze daleka droga do pełnego wyzdrowienia, ale przed synem jeszcze całe życie a ja jestem pełna nadzieji….”

mama Łukasza

Opinia rehabilitanta

“Jestem rehabilitantką Łukasza od prawie czterech lat. Przez prawie cały czas przed zastosowaniem preparatu NeuroAid™ nie było zmian i postepów. Można ogólnie stwierdzić, że rehabilitacja Łukasza polegała na utrzymaniu go w dobrej (na jego możliwości) kondycji, zabezpieczeniu przed przykurczami i odleżynami. Od pół roku obserwuję wyraźne zmiany w organiźmie Łukasza. Przede wszsytkim jest bardziej skoncentrowany na pracy, częściej reaguje na polecenia (szczególnie kiedy nie ma dolegliwości gastrycznych), współpracuje przy wykonywaniu ćwiczeń.

Przed włączeniem terapii NeuroAid™ nie można było zastosować pewnych metod rehabilitacyjnych. Teraz, kiedy jest zdecydowanie większa współpraca, można zastosowć różne pozycje (leżenie bokiem, siedzenie, stanie), a co za tym idzie urozmaicić terapię.

Pół roku temu nawet nie myślałam o samodzielnym pionizowaniu Łukasza ze względu na bardzo silną spastykę (ja mam 158 cm wzrostu, a Łukasz jest bardzo wysoki). Teraz wstajemy codziennie a Łukasz zawsze bardzo mi pomaga. Niestety brak narzędzi typu: podnośnik sufitowy szynowy, uniemożliwia chodzenie, ale myślę, że i ten problem kiedyś pokonamy”

Rehabilitantka Łukasza

Opis przypadku 11

Pacjent z Urazem Czaszkowo Mózgowym

Pacjent, lat 28 – Upadek z wysokości z uszkodzeniem wielonarządowym, w tym z urazem czaszkowo – mózgowym.

W dniu 16 września 2012 pacjent doznał ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego na skutek upadku z wysokości. Chory spadł ze skały o wysokości 50 metrów podczas wspinaczki górskiej w Chorwacji. Został przewieziony do szpitala w Zadarze (Chorwacja) gdzie zastosowano kurację zachowawczą przeciwdziałającą obrzękowi mózgu. Stwierdzono złamanie kości nadgarstka prawej ręki i liczne stłuczenia i obtarcia. 25 września 2012 w wyniku narastającego obrzęku, podjęto decyzję dotyczącą wykonania kraniektomii odbarczającej w celu ratowania życia. Usunięto kość prawej strony czaszki. 18 października 2012 został przetransportowany do Polski. 6 Listopada w stanie nieprzytomnym, bez kontaktu (stan wegetatywny) z niedowładem spastycznym trafił do Kliniki Neurologicznej gdzie rozpoczęto rehabilitację pod nadzorem lekarzy.

Leczenie

W Klinice Neurologicznej u chorego rozpoznano głębokie spastyczne porażenie kończyny górnej lewej, spastyczny niedowład kończyny dolnej lewej. Kończyny strony prawej mniej spastyczne, górna z niedowładem. Pacjent w pełni zależny od otoczenia, zaburzenia poznawcze i świadomości (stan wegetatywny). Pacjent jest poddawany standardowemu leczeniu. W lutym 2013 roku pacjent rozpoczął terapię NeuroAiD™.

Ocena lekarzy:

„U pacjenta stwierdzono wyraźną poprawę zachowania – aktualnie brak zachowań agresywnych w końcowym okresie rehabilitacji obserwuje się stopniową, wyraźną poprawę funkcjonowania pamięciowego (pacjent lepiej zapamiętuje zdarzenia z życia codziennego) oraz uwagowego (w zakresie uwagii przestrzennej). Przy wypisie pacjent przytomny, zorientowany, przystosowywany do fotelowo-łóżkowego trybu życia, aktywnie pomagający w czynnościach codziennych, część z nich wykonujący samodzielnie.”

Neuropsycholog

Opinia rodziny

„Po kuracji NeuroAiD™ (Luty – Kwiecień 2013) stan syna stopniowo uległ poprawie, odzyskał częściową sprawność w lewej kończynie dolnej i chodzi na krótkich odcinkach, pracuje z komputerem – samodzielnie odpowiada na wiadomości e-mailowe, czyta prasę i książki. Lewa ręka jest nadal częściowo spastyczna i jak na razie niesprawna. Syn po wyjściu z Kliniki (kwiecień 2013r.) jest stale rehabilitowany w domu przez profesjonalnych rehabilitantów. Obecnie syn otrzymuje NeuroAiD™ ponownie (okres terapii: grudzień 2013 – luty 2014 r.), takie zalecenie wskazał lekarz prowadzący z Kliniki podczas pobytu pacjent w Klinice na dziennej rehabilitacji (listopad 2013 r.)”

Ojciec Pacjenta

W razie pytań lub chęci pogłębienia wiedzy na temat NeuroAiD™ prosimy o kontakt