NeuroAiD™

NeuroAiDTM – to naturalny środek o potwierdzonym działaniu klinicznym, zawierający aktywne składniki, które przyspieszają przywrócenie funkcji neurologicznych u osób po udarach i urazach czaszkowo-mózgowych.

Wspomaga odzyskanie samodzielności w codziennych czynnościach po udarze niedokrwiennym, krwotocznym.

NeuroAiDTM powinien być podany jak najszybciej po wystąpieniu udaru – skuteczne działanie preparatu zostało potwierdzone w badaniach klinicznych u chorych u których zastosowano go w przeciągu 6 miesięcy od wystąpienia udaru.

2 kapsułki 3 razy dziennie – zalecane przez 3 miesiące

Dowiedz się więcej
Kup NeuroAiD™

Globalna innowacja w rehabilitacji po udarze mózgu

NeuroAiD™ to jeden z pierwszych preparatów, pomagających pacjentom po udarze mózgu w szybszym  i  łatwiejszym odzyskaniu pełnej sprawności.

Obecnie z NeuroAiD™ korzysta kilkadziesiąt tysięcy pacjentów w 41 krajach. Preparat został opisany w 51 publikacjach medycznych na całym świecie.

0
krajów na całym świecie
0
publikacji naukowych ( ZOBACZ >> )

Potwierdzona efektywność NeuroAiD™

Konferencja: Jak chronić i stymulować mózg? NeuroAiD

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem konferencji on-line pt. „Jak chronić i stymulować mózg? NeuroAiD™”.

Więcej opinii

Wyniki badań potwierdzają, że NeuroAiD™:

  • 2,35-krotnie zwiększa szanse na odzyskanie niezależności

  • 3-miesięczna terapia umożliwia poprawę funkcji motorycznych, mowy, widzenia oraz funkcji poznawczych

  • Wzrost szansy na osiągnięcie niezależności funkcjonalnej o 49% w 6 miesięcy po rozpoczęciu 3 miesięcznego okresu suplementacji

  • Wspomaga proces odzyskiwania utraconych funkcji neurologicznych po epizodach naczyniowo-mózgowych

Poznaj historię osób, którym już pomógł NeuroAiD™ – sprawdź opinie

Bezpłatne konsultacje w sprawie udaru mózgu

Bezpłatne konsultacje w zakresie udaru mózgu

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji w zakresie udaru mózgu.

Konsultacje prowadzi dr n. med. Anna Rudnicka.

Umów bezpłatną konsultację

NeuroAiD™ pomaga osiągnąć szybszy powrót do zdrowia i poprawia rezultaty rehabilitacji.

Po udarze mózgu pacjenci są zazwyczaj poddawani rehabilitacji, podczas której ponownie nabywają umiejętności utracone w wyniku udaru. Umiejętności te mogą obejmować koordynację ruchową nóg, w tym chodzenie lub wykonywanie złożonych czynności.

NeuroAiD™ pomaga w rehabilitacji po udarze, co potwierdzają liczne publikacje naukowe.

Zobacz publikacje

Wybrane wyniki badań:

NeuroAiD™ podwaja szansę odzyskania niezależności

Przegląd wszystkich prób klinicznych oceniających korzyści działania NeuroAiD™ na odzyskiwanie niezależności został opublikowany w 2013 roku.

Badania te wykazały, że NeuroAiD™ zwiększa podwójnie (2.35) szanse odzyskania niezależności. Zauważone zostały również trendy wskazujące na większą poprawę ruchową. Niezależność jest definiowana jako bycie zdolnym do zadbania o siebie i swobodnego wysławiania się.

Źródło: Siddiqui et al, Cerebrovascular Diseases 2013

NeuroAiD™ poprawia wyniki codziennej aktywności

Badanie kliniczne z udziałem 80 pacjentów wykazało lepsze wyniki w umiejętności wykonywania codziennych czynności po 3 miesiącach kuracji NeuroAiD™ w porównaniu do grupy kontrolnej (Poprawa Barthel Index na poziomie 36 vs 29 points; p<0.001).

Źródło: Shahripour et al European Journal of Internal Medicine 2011

NeuroAiD™ poprawia regenerację funkcji motorycznych

Badania 3-miesięcznego okresu leczenia 150 pacjentów będących od 1 tygodnia do 3 miesięcy po udarze.

Poprawa funkcji motorycznych była mierzona wg. skali Fugl-Meyer’a (maksymalny wskaźnik – 100 punktów) co 30 dni w ciągu całego 3-miesięcznego okresu kuracji.

Badania wykazały, że poprawa funkcji motorycznych u pacjentów stosujących NeuroAiD™ była znacząco większa, niż w przypadku pacjentów stosujących placebo. Różnica ta była zaobserwowana już po 4 tygodniach od rozpoczęcia kuracji i w ciągu całych 3 miesięcy jej trwania.

Źródło: Harandi et al Stroke Research and Treatment 2011

NeuroAiD™ wspomaga poprawę funkcji widzenia

Badanie z udziałem 40 pacjentów z hemianopsią po udarze niedokrwiennym, zrekrutowanych po tygodniu od wystąpienia udaru oraz poddanych 3-miesięcznej kuracji NeuroAiD™ w grupie kontrolnej.

Badanie wykazało, że pacjenci stosujący NeuroAiD™ odzyskali zdolność widzenia w większym stopniu po 3 miesiącach w porównaniu do grupy kontrolnej.

Źródło: Ghandehari et al, Neural Regeneration Research 2011

Sprawdź efekty NeuroAiD™

Zobacz więcej publikacji
Poznaj opinie o NeuroAiD™