Preparat NeuroAiD zaczęto przepisywać w szpitalach we wczesnych latach 90. Po przeprowadzeniu badań klinicznych lek został po raz pierwszy zatwierdzony jako preparat na bazie medycyny tradycyjnej w Azji (Chiny), po czym stał się standaryzowanym produktem. Szacuje się, że od tego momentu lek dotarł do około 1,5 milina pacjentów. Nasza firma (Moleac) podkreśla, że w produkcji leku szczególny nacisk kładziony jest na rygorystyczne kryteria selekcji surowca oraz procesy produkcji. Każda partia produktu jest poddawana ocenie pod kątem jakości, której dokonuje niezależne laboratorium. Firma Moleac udostępniła NeuroAiD poza granicami Chin pod koniec 2006 roku.