Indywidualna odpowiedź na leczenie byłaby trudna do oszacowania, ponieważ proces powrotu do zdrowia różni się u każdego z pacjentów i zależy od wielu czynników, takich jak ciężkość udaru oraz charakterystyka pacjenta (wiek, choroby współistniejące). Dane z niezależnych badań pokazują jednak, że pacjenci, którym podawano NeuroAiD mają 2,4 razy większe szanse na osiągnięcie całkowitej lub częściowej funkcjonalnej samodzielności. Jeśli chodzi o motorykę, poprawa ta jest nawet o 25% większa u pacjentów leczonych preparatem NeuroAiD niż u osób z grupy kontrolnej. Ogólnie rzecz biorąc, pacjenci po udarze przyjmujący NeuroAiD mogą odzyskać swoją sprawność ruchową nawet w 70%. Jeśli chodzi natomiast o deficyty w zakresie widzenia, NeuroAiD przyczynia się do zmniejszenia o 45% deficytów pola widzenia (martwe pole po udarze), podczas gdy inne leki osiągają zaledwie 30%. W celu optymalizacji poprawy stanu pacjentów po udarze, należy w leczeniu wykorzystać wszelkie dostępne środki, takie jak rehabilitacja czy regularne przyjmowanie leków. NeuroAiD nie zastępuje standardowego leczenia, a raczej jest stosowany jako dodatkowy element terapii zaordynowanej przez lekarza.