Badania kliniczne prowadzono w grupie pacjentów po udarach niedokrwiennych. Pokazały one, że osoby przyjmujące NeuroAiD mają większe szanse na wyzdrowienie w porównaniu z pacjentami przyjmującymi placebo. Inne badanie prowadzone wśród pacjentów z urazowym uszkodzeniem mózgu również wykazało, że u pacjentów przyjmujących NeuroAiD  zaobserwowano większą poprawę pod względem funkcji poznawczych w porównaniu z grupą placebo. Decyzję o włączeniu preparatu NeuroAiD do obecnego leczenia /rehabilitacji należy skonsultować z lekarzem prowadzącym.