Pacjent może rozważyć zmniejszenie dawki o połowę na kilka dni. Następnie powinien stopniowo powrócić do pełnej zalecanej dawki leku.