Chociaż u pacjentów przyjmujących NeuroAiD razem ze środkami przeciwzakrzepowymi nie wykazano wpływu leczenia na INR (międzynarodowy współczynnik znormalizowany), wartość INR powinna być monitorowana w przypadku modyfikacji leczenia. Leki przeciwzakrzepowe zazwyczaj wchodzą w interakcje z większością leków. Zaleca się więc zasięgnięcie porady lekarza w zakresie monitorowania wartości INR. Czynność ta jest zwykle zalecana przy każdej zmianie przyjmowanych lekach. Należy monitorować INR w celu upewnienia się, że jego wartość pozostaje u pacjenta w granicach normy.