Zalecana długość kuracji preparatem NeuroAiD to trzy miesiące w przypadku pacjentów udarowych i sześć miesięcy u osób z urazowym uszkodzeniem mózgu. Przyszłe badania skupią się na dłuższym leczeniu, ponieważ badanie CHIMES-E zasygnalizowało wysoki potencjał NeuroAiD w leczeniu długoterminowym. Co ciekawe, otrzymaliśmy raporty dotyczące pacjentów, którzy wyrazili chęć kontynuowania leczenia NeuroAiD nawet do dwóch lat i terapia ta nie spowodowała u nich żadnych negatywnych skutków.