U osób przyjmujących NeuroAiD jako dodatek do leczenia przeciwpłytkowego odnotowano o blisko 50% niższe ryzyko wystąpienia epizodów sercowo-naczyniowych w porównaniu z osobami z grupy placebo. We wcześniejszym badaniu nad bezpieczeństwem terapii wykazano, że NeuroAiD podawany jako osobna terapia lub w połączeniu z aspiryną nie wykazywał żadnego nieoczekiwanego wpływu na czynniki krzepnięcia, a dokładnie na PT, APTT, poziom fibrynogenu, poziom d-dimerów i stopień agregacji płytek (Gan R, i in. Cerebrovasc. Dis. 2008;25(5):450-6). Produkt może być stosowany razem z leczeniem przeciwpłytkowym lub przeciwzakrzepowym oraz u pacjentów z innymi czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (przyjmujących statyny, leki przeciwnadciśnieniowe lub przeciwcukrzycowe).