Oczywiście. Odnotowano przypadki, w których leczenie preparatem NeuroAiD wspierało osiągnięcie poprawy w zakresie deficytów mowy (European Neurology, 2009). Obecnie, ze względu na bardzo dobry profil bezpieczeństwa stosowania NeuroAiD, badamy wskazania do leczenia zaburzeń poznawczych i innych patologii neurodegeneracyjnych.