Według danych klinicznych poprawę stanu pacjentów obserwuje się dopiero po miesiącu przyjmowania preparatu, przy czym najlepsze wyniki osiągają pacjenci po trzymiesięcznej kuracji. Zalecamy kontynuowanie leczenie przynajmniej przez miesiąc.