Odpowiedź na leczenie NeuroAiD będzie uzależniona od wielu czynników, takich jak ciężkość udaru, wiek pacjenta, płeć i czas, jaki upłynął pomiędzy wystąpieniem epizodu udarowego a rozpoczęciem leczenia. U pacjentów z gorszym rokowaniem efekty leczenia można za to dostrzec już po trzech miesiącach leczenia.
Venketasubramanian i in.; Cerebrovasc Dis 2017;43:36–42