NeuroAiD to lek bardzo bezpieczny. Nie odnotowano żadnych interakcji z innymi lekami. Najczęstszym działaniem niepożądanym występującym w trakcie kuracji NeuroAiD są dolegliwości ze strony układu pokarmowego (mdłości, wymioty, uczucie wzdęcia żołądka, biegunka). Zachęcamy by zgłaszać naszemu zespołowi wszystkie działania niepożądane jako część restrykcyjnego nadzoru nad bezpieczeństwem produktów wprowadzonych do obrotu.