NeuroAiD jest skuteczny w leczeniu pacjentów z udarami o znacznym, umiarkowanym i łagodnym stopniu nasilenia. Jako przykład niech posłuży badanie przeprowadzone na 150 pacjentach z ograniczeniami ruchowymi w ocenie według skali Fugl-Meyera, opublikowane w Stroke Research and Treatment w 2011 roku.

W badaniu tym pacjenci przyjmujący NeuroAiD uzyskiwali średnio o 32,5 punktu wyższe wyniki w skali Fugl-Meyera w porównaniu z 19 punktami osiąganymi przez osoby w grupie placebo. Stanowi to znaczną poprawę w zakresie motoryki. Przed rozpoczęciem badania w populacji uzyskano wynik 54 punktów w skali Fugl-Meyera, co oznacza, że w grupie zawarły się zarówno osoby z udarami o ciężkim (<55), jak i umiarkowanym przebiegu (56-79). W zakresie powrotu do zdrowia pacjenci przyjmujący NeuroAiD osiągali średnio o 13 punktów lepsze wyniki niż osoby w grupie placebo. Oznacza to, że pacjenci, u których na początku leczenia preparatem NeuroAiD stwierdzono niepełnosprawność na poziomie 46,3% (100-53,7), osiągnęli poprawę o 32,5 punkty w skali (86,2-53,7), co odpowiada obniżeniem deficytu ruchowego w tej populacji o 70%. W grupie placebo poprawa stanu pacjentów wynosiła jedynie 43%. Badanie TIERS pokazuje, że ciężkie przypadki dobrze reagują na leczenie. Dowiedziono, że pacjenci z udarami o znacznym stopniu ciężkości, którzy przyjmowali NeuroAiD, uzyskali lepsze wyniki w zakresie poprawy stanu zdrowia w porównaniu z grupą placebo: +58% wyższe wyniki po ośmiu tygodniach leczenia w grupie pacjentów z udarami ciężkimi przyjmujących NeuroAiD. Ponieważ NeuroAiD wzmacnia terapeutyczne działanie przeciwudarowe, korzyści z jego stosowania mogą dotyczyć pacjentów z udarami o różnym stopniu ciężkości, co należy podkreślić w rozmowach z lekarzami, którzy są zdania, że łagodne udary osiągają wystarczający poziom „naturalnej regeneracji”. Lekarze zestawiają tych pacjentów z ciężkimi przypadkami. Ich zdanie może się jednak różnić ze zdaniem pacjentów i ich rodzin, którzy pragną pełnego wyzdrowienia, nawet jeśli ich obecne deficyty są określane jako łagodne.