Dotychczas nie odnotowano żadnych interakcji preparatu NeuroAiD z innymi lekami. Jak powszechnie wiadomo, pacjenci udarowi otrzymują ogromną ilość leków w celu przeciwdziałania udarom wtórnym oraz leczenia niektórych schorzeń będących konsekwencjami uszkodzenia mózgu (leczenie przeciwpłytkowe lub przeciwzakrzepowe, przeciwnadciśnieniowe, środki obniżające poziom cholesterolu, kontrola cukrzycy, leczenie przeciwpadaczkowe i przeciwdepresyjne).