NeuroAiD nie zastępuje standardowego leczenia (terapii przeciwpłytkowej lub przeciwzakrzepowej, leczenia przeciwnadciśnieniowego, przeciwpadaczkowego lub antydepresyjnego). Stąd też preparat jest przepisywany jako dodatek do leczenia obejmującego profilaktykę, fizjoterapię, zajęcia logopedyczne czy terapie zajęciowe, jak również inne rodzaje leczenia, które są stosowane w odpowiedzi na konkretne problemy powstałe po udarze, takie jak depresja, padaczka, spastyczność bólu.