Badania kliniczne dowodzą, że poprawa stanu pacjentów jest widoczna już po miesiącu stosowania, a najlepsze wyniki są odnotowywane po trzech miesiącach kuracji. Wszystkie badania zostały przeprowadzone z zastosowaniem pełnej zalecanej dawki.