Badania klinicznie nie zawierają żadnych danych dotyczących podawania mniejszej dawki leku w przypadku mniejszego stopnia nasilenia udaru.

W badaniu CHIMES-E wszyscy pacjenci po udarze –  niezależnie od tego, czy epizod miał charakter łagodny, umiarkowanym czy ostry –  otrzymywali standardową dawkę