Dane kliniczne pokazują, że NeuroAiD jest bezpiecznym preparatem, który może być przyjmowany przez pacjentów udarowych nawet przez trzy miesiące. Obserwacje rozszerzone do dwóch lat nie wykazały zwiększonego ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa stosowania preparatu. Niedawne badanie nad urazowym uszkodzeniem mózgu wykazało, że w zestawieniu z placebo sześciomiesięczna terapia NeuroAiD II jest bezpieczna.